ԱՊՊԱ. Վթարի հետ կապված խնդիրը հնարավոր է լուծել փոխադարձ համաձայնությամբ մեկ օրինակից պատահարի վայրում կազմելով համաձայնեցված հայտարարագիր Եթե

  • Վթարին մասնակից է ոչ ավել, քան 2 տրանսպորտային միջոց

(եթե վթարի հետևանքով 2 -ից ավել մեքենա է վնասվել՝ հայտարարագրի միջոցով այլևս հարցը հնարավոր չէ լուծել)

  • Վթարի կողմերից մեկն ընդունում է իր մեղավորությունը

(մեղավորությունն ընդունած կողմն այդ փաստը հետագայում չի կարող վիճարկել)

  • Վթարի հետևանքով վնասվել է միայն տրանսպորտը

(այսինքն` մարդկանց կամ այլ անձանց գույքին վնաս չի պատճառվել)

  • Ձեր գնահատմամբ վնասի չափը ամեն դեպքում չի գերազանցելու 100.000 ՀՀ դրամը

(հակառակ դեպքում այդ գումարը գերազանցող մասի հատուցում չի տրվելու)

Սնանկություն. Ընկերությունը կամ ֆիզիկական անձին սնանկ ճանաչելու հիմքերը, կարգը և ժամկետները

Սնանկության դիմում կարելի է ներկայացնել ինչպես իրավաբանական անձի, այնպես էլ ֆիզիկական անձի դեմ: Սնանկության մասին ՀՀ օրենքը սահմանում է այն հիմքերը, որոնց դեպքերում հնարավոր է դիմել դատարան պարտապանին սնանկ ճանաչելու նպատակով

Պարտապանին սնանկ ճանաչում է դատարանը կամ պարտատիրոջ կողմից տրված դիմումի հիման վրա, կամ երբ պարտապանն ինքն է կամավոր կերպով դիմում դատարան իրեն սնանկ ճանաչելու պահանջով:

Քաղաքացիական վեճերով հայցադիմումի նմուշներ յուրաքանչյուրը կարող է գտնել ինչպես դատական համակարգի պաշտոնական՝ www.court.am կայքից, այնպես էլ դատական գործերի հետ նախկինում առնչված ծանոթներից: Ավելին, նմուշի բացակայության պայմաններում, անգամ, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով ամրագրված՝ հայցադիմումին ներկայացվող պահանջներին ծանոթանալով, կարելի է կազմել քննարկվող դատավարական փաստաթուղթը: Եթե հայցադիմումի կազմման դատավարական պահանջները լինում են պահպանված, դատարանն անպայմանորեն այն ընդունում է վարույթ և իրականացնում գործի քննությունը:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital