Հարևանների միջև հարաբերությունները կկարգավորեն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում  2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ին կատարված լրացումներով իրավական կարգավորման դաշտ են տեղափոխվել հարևանների միջև առաջացող որոշակի հասարակական հարաբերություններ, որոնք ուժի մեջ են մտնելու 2018թ-ի  փետրվարի 1-ից:

Աշխատանքային Պայմանագիր թե՞ Հրաման /Անհատական իրավական ակտ/

Ինչպե՞ս կարգավորել իրավահարաբերություններն աշխատողի հետ.

Հաճախակի ՄՌ աշխատակիցները բարձրացնում են հետևյալ հարցը- ինչպե՞ս կարգավորել իրավահարաբերություններն աշխատակցի հետ- կնքել պայմանագիր թե՞ պատրաստել հրաման կամ նույնն է թե անհատական իրավական ակտ, թե երկուսի առկայությունը անհրաժեշտ է միաժամանակ:

Հայաստանի հանրապետության արդարադատության նախարարը 16 հունիսի 2017 թվականին տվել է N 01 պաշտոնական պարզաբանումը Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 1-ի մասի դրույթների վերաբերյալ:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital