Նախևառաջ, ցանկալի է վերադասության կարգով վիճարկել խախտումը, որից հետո, եթե այն արդյունք չի տա, նոր դիմել դատական պաշտպանության իրավունքի իրացմանը, քանի որ վերադասության կարգով բողոքարկումն ավելի մատչելի է՝ իրականացվում է առանց որևէ վճարների կամ տուրքերի, ժամանակահատվածը, որի ընթացքում որոշում է կայացվում բարձրացված հարցի վերաբերյալ՝ խիստ տարբերվում է. եթե վարչական կարգով բողոքարկումը տևում է սովորաբար 1 ամիս, ապա դատական կարգով բողոքարկման ժամկետները գերազանցում են մեկ տարին:

Վարորդական վկայականի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում անձը չի համարվում տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող:

ՀՀ Ոստիկանության պետի կողմից 30 մայիսի 2016 թվականի N 1 պաշտոնական պարզաբանմամբ հստակեցվել է, ՎԻՎՕ 128 հոդվածով սահմանված տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելու, իսկ նույն հոդվածի 4-րդ մասով, ի թիվս այլ իրավախախտումների ուժը կորցրած վարորդական վկայականով տրանսպորտային միջոցներ վարելու համար պատասխանատվության ենթարկելու առանձնահատկությունները. մասնավորապես հստակեցվել է, որ

1. Անձը համարվում է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող, եթե նա սահմանված կարգով չի ստացել տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի վարորդական վկայական կամ սահմանված կարգով ստացել է վարորդական վկայական, սակայն օրենքով սահմանված կարգով զրկվել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից եւ զրկման ժամկետը լրանալուց հետո սահմանված կարգով չի վերականգնել տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը, բացառությամբ ուսումնական վարման դեպքերի:

2. Վարորդական վկայականի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում անձը չի համարվում տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող:

 

Տուգանքի չվճարումը կարող է հանգեցնել Հայաստան մուտքի արգելքի

Եթե օտարերկրացին ՀՀ տարածքում վարում է ՀՀ-ում հաշվառում չունեցող տրանսպորտային միջոց և թույլ է տալիս իրավախախտում

ՀՀ-ում չհաշվառված տրանսպորտային միջոցով կատարել եք իրավախախտո՞ւմ, կարծո՞ւմ եք տեսախցիկն արձանագրել է այն, բայց չե՞ք ստանում իրավախախտման վերաբերյալ կայացված վարչական ակտը: Ի՞նչ պետք է իմանան նման իրավիճակում հայտնված օտարերկրացիները. պատասխանում է փաստաբան Հասմիկ Օհնիկյանը

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital