Հայցատեսակների արհեստականորեն ստեղծված խառնաշփոթ վարչական դատավարության օրենսգրքում

Վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված է հայցերի մի քանի տեսակ. Մասնավորապես, եթե անձը որոշել է իրացնել իր իրավունքների պաշտպանությունը և դիմել վարչական դատարան, նախ և առաջ պետք է կողմնորոշվի, թե ինչ տեսակի հայց է ներկայացնելու. այլ կերպ ասած, իր կողմից ներկայացվող բողոքին պետք է տա որոշակի անվանում, որից հետո միայն առաջանում է այն փաստական  հնարավորությունը, որի ուժով վարչական դատարանում նախ քննարկվում է ներկայացված բողոքը վարույթ ընդունելու հարցը, իսկ այնուհետև, եթե վարույթ է ընդունվել, նաև կանխորոշում կայցվող դատական ակտի ճակատագիրը:

 

ՆԵրկայացվում է ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը

Word

PDF

Արդյո՞ք փաստաբանը պարտավոր է հիմնավորել հարցումը.

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3 կետի համաձայն (06 հունիսի 2016թ-ի դրությամբ խմբագրություն) փաստաբանն իրավունք ունի`
3) դիմելու պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց (այսուհետ` տնտեսավարող սուբյեկտներ)` իրավաբանական օգնություն ցույց տալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր (տեղեկություններ) ստանալու պահանջով:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital