Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 8 հունիսի 2017 թվականին ընդունել է N 619-Ն որոշումը ՀՀ միջազգային զարգացման կազմակերպությունների ցանկը սահմանելու մասին (որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:): Որոշման պրակտիկ նշանակությունը պայմանավորված է ՀՀ նոր Հարկային օրենսգրքի 114 հոդվածի կիրառմամբ, որն ուժի մեջ է մտնելու 2018 թ-ի հունվարի 1-ից:

Առաջին հայացքից պարզունակ թվացող և հիմնականում հայցի բավարարում ենթադրող ալիմենտի բռնագանձման գործերն ունեն խնդրահարույց կողմեր:
Գործնականում դատական քննության ընթացքում առանձնակի բարդություն է ներկայացնում ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող կամ անօրինական աշխատանք կատարող ծնողի՝ կայուն վաստակ ունենալու հանգամանքի և ստացվող վաստակի չափի պարզումը: Ալիմենտի բռնագանձման վեճերով, մինչդեռ, կայուն վաստակ ունենալու հանգամանքի պարզումն ունի էական նշանակություն:

2017 թվականի հունիսի 9-ին Ընդունված օրենքով, որն ուժի մեջ է մտնելու 2018 թվականի հունվարի 1-ից, ստեղծվում է Ազդարարման համակարգ: Կոռուպցիայի վերաբերյալ տեղեկությունների դեպքում հնարավոր կլինի այդ մասին հայտնել նույնիսկ անանուն՝ Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակ տվյալները մուտք անելու միջոցով, իսկ իրավասու մարմինն իրավունք չի  ունենալու միջոցներ ձեռնարկելու անանուն հաղորդում ներկայացրած ազդարարի անձնական տվյալները բացահայտելու ուղղությամբ:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital