• Քաղաքացիական գործերի վարում դատարաններում, գումարների դատական և արտադական կարգով բռնագանձում
  • Գործերի վարում ընդհանուր իրավասության դատարաններում
  • Գործերի վարում վարչական դատարաններում
  • Վերաքննիչ/վճռաբեկ բողոքների կազմում
  • Փաստաբանական ծառայություններ մինչ դատական վարույթում
  • Քաղաքացիական վեճերի լուծում
  • Իրավաբանական անձանց շահերի ներկայացում դատական ակտերի հարկադիր կատարման փուլում

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital